ADBE

FAQ

Een syndicus is vereist zodra er meerdere eigendommen door zogenaamde gemeenschappelijke delen worden bediend. Zodra er in dergelijke situatie 2 verschillende eigenaars zijn, is een syndicus vereist. Juridisch gezien kan men besluiten (mits unanimiteit) om af te zien van de toepassing van de regels op mede-eigendom, doch dit brengt vaak tal van nadelen met zich mee.

Hier is er geen minimum. Wel is het zo dat voor mede-eigendommen die meer dan 20 kavels tellen er zwaardere verplichtingen zijn, o.a. het voeren van een dubbele boekhouding, waardoor de inspanningen veel groter zijn. Als mede-eigenaar zal men bijvoorbeeld vermoedelijk niet willen/kunnen investeren in een vrij duur boekhoudkundig programma.

Sinds  de wet van 2 juni 2010 is er in iedere mede-eigendom een periode van 15 dagen vastgelegd waarin de Algemene Vergadering ieder jaar plaatsvindt. U kan tot 3 weken voor de start van deze periode punten doorgeven aan de syndicus om deze op de agenda te laten zetten. Een voorbeeld: als voor Uw mede-eigendom de laatste 15 dagen van maart als deze periode werd vastgelegd, dan kan U tot 22 februari agendapunten doorgeven.

Neen. De rekeningcommissaris is belast met controle op de boekhouding en kan geen uitvoerende taken op zich nemen, de syndicus is immers als enige verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn taken.

Uiteraard. Wie belast wordt met een mandaat verbindt zich ertoe om controles uit te oefenen, maar dat sluit niet uit dat U als individuele mede-eigenaar zelf nog controles doet. U contacteert hiertoe best de syndicus met een korte omschrijving van wat U wil inzien, en met de vraag wanneer dit zou kunnen.

Neen. ADBE is geen vastgoedkantoor en doet dan ook geen verhuur of verkoop.

Ja. U moet de syndicus daarvan op de hoogte stellen, aangezien de syndicus ook bepaalde verplichtingen heeft ten aanzien van huurders.

Ja. ADBE beschikt vanzelfsprekend over een aansprakelijkheidsverzekering, met name een polis bij AXA BELGIUM (polisnummer 730426483 ) voor BA & waarborg. Ook al is ADBE niet verbonden aan het BIV, toch zijn de waarborgen dezelfde als deze die gelden voor BIV-leden.