Beschikt ADBE over een aansprakelijkheidsverzekering?

aansprakelijkheidsverzekering van een syndicus

Ja. ADBE beschikt vanzelfsprekend over een aansprakelijkheidsverzekering, met name een polis bij AXA BELGIUM (polisnummer 730426483 ) voor BA & waarborg. Ook al is ADBE niet verbonden aan het BIV, toch zijn de waarborgen dezelfde als deze die gelden voor BIV-leden.

Daarnaast is de zaakvoerder ook verzekerd als advocaat, waardoor er eigenlijk meerdere waarborgen zijn. Het weze echter benadrukt dat tot op heden deze verzekeringen nog nooit dienden te worden aangesproken. 

Bovendien is dergelijke verzekering verplicht: artikel 577-8, §4, 10° van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers als één van de taken van de syndicus : “een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars. “ Wanneer een mede-eigenaar als syndicus optreedt, dienen de mede-eigenaars dus de verzekering te betalen. Een professionele syndicus heeft een verzekering die overal dekt, waardoor de VME geen extra kosten hieraan heeft.

Ja. ADBE beschikt vanzelfsprekend over een aansprakelijkheidsverzekering, met name een polis bij AXA BELGIUM (polisnummer 730426483 ) voor BA & waarborg. Ook al is ADBE niet verbonden aan het BIV, toch zijn de waarborgen dezelfde als deze die gelden voor BIV-leden.

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?