ADBE

Beschikt ADBE over een aansprakelijkheidsverzekering?

Ja. ADBE beschikt vanzelfsprekend over een aansprakelijkheidsverzekering, met name een polis bij AXA BELGIUM (polisnummer 730426483 ) voor BA & waarborg. Ook al is ADBE niet verbonden aan het BIV, toch zijn de waarborgen dezelfde als deze die gelden voor BIV-leden.