Er is een raad van mede-eigendom en een rekeningcommissaris, mag ik dan zelf nog controles uitvoeren?

controle op boekhouding syndickantoor

Uiteraard. Wie belast wordt met een mandaat verbindt zich ertoe om controles uit te oefenen, maar dat sluit niet uit dat U als individuele mede-eigenaar zelf nog controles doet. U contacteert hiertoe best de syndicus met een korte omschrijving van wat U wil inzien, en met de vraag wanneer dit zou kunnen.

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?