Hoe krijgt een VME een ondernemingsnummer?

Vanzelfsprekend kan U eerst de Public Search raadplegen, via de naam of het adres; de Public Search kan U vinden op https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

Maar wat als ook daar niets te vinden is?

Mogelijks heeft de Vereniging van Mede-Eigenaars dan nog geen ondernemingsnummer.

 Als eerste noodzakelijke stap dient U Uw basisakte na te lezen. Mogelijk werd de toepassing van de Wet op Mede-Eigendom uitgesloten, en is er bijgevolg geen rechtspersoonlijkheid.

Is de toepassing van de Wet op Mede-Eigendom niet uitgesloten, dan neemt U het best contact op met het kantoor Rechtszekerheid (Patrimoniumdocumentatie) van het gebied waar het gebouw gelegen is.  Dit is de nieuwe naam voor wat vroeger gekend was als het kantoor van de Hypotheekbewaarder. In tegenstelling tot andere rechtspersonen verloopt de aanvraag van een ondernemingsnummer voor een Vereniging van Mede-Eigenaars  dus niet via het ondernemingsloket.  U kan het bevoegde kantoor vinden via http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do.

Neem hierbij zo mogelijk de basisakte in bijlage op, dat maakt het voor de medewerkers  van de bevoegde dienst iets makkelijker om te zoeken.

Vanzelfsprekend neemt ADBE als professioneel syndicus dit gedeelte voor haar rekening wanneer zij wordt aangesteld. Er komen heel wat formaliteiten kijken bij het terug tot leven wekken van een slapende Vereniging van Mede-Eigenaars, waarbij onze gespecialiseerde kennis het antwoord is op de vragen die dan rijzen.

 

 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

Maar wat als ook daar niets te vinden is?

Mogelijks heeft de Vereniging van Mede-Eigenaars dan nog geen ondernemingsnummer.

 Als eerste noodzakelijke stap dient U Uw basisakte na te lezen. Mogelijk werd de toepassing van de Wet op Mede-Eigendom uitgesloten, en is er bijgevolg geen rechtspersoonlijkheid." data-share-imageurl="">

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?