Energie-investeringen laten financieren door de overheid?

Renteloos?

Ja en neen. Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt. De overheid maakt normaal gezien in de maand januari de wettelijke rentevoet, die tijdens het lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad. Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. De wettelijke interestvoet wordt als volgt vastgelegd: het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op één jaar gedurende de maand december van het voorafgaande jaar, afgerond naar het hoger gelegen veelvoud van 0,25% en vermeerderd met 2%.

Welk bedrag?

Een VME kan een beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Aan welke voorwaarden moet mijn gebouw voldoen?

 • Gelegen in het Vlaamse Gewest
 • Minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum van de lening. Maar: indien het gaat om investeringen in zonneboilers, (hybride) wartempompen, wartepompboilers of zonnepanelen kunnen gebouwen die jonger zijn ook genieten van de renteloze lening (onder bepaalde voorwaarden).

Voor welke werken?

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk, beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro + btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • zonnepanelen (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • Thuisbatterijen komen niet in aanmerking.

Bedrag?

Het leenbedrag kan 60.000 EUR voor het gebouw, aangevuld met 25.000 EUR per appartement.

Duurtijd?

De duurtijd kan tot 25 jaar bedragen.

Meer weten? Kijk dan op https://www.premiezoeker.be/premie/Vlaanderen/verbouwlening of contacteer Uw beheerder!

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?