Hoe krijg ik een punt op de agenda van de Algemene Vergadering?

agenda item op een vergadering van mede eigendommen

Een punt op de agenda van de Algemene Vergadering plaatsen?

Dit is makkelijker dan de meeste mensen denken. 

Wanneer een agendapunt doorgeven?

Artikel 577-6 §3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden." Hieruit kan U dus besluiten dat U tot drie weken voor de periode waarin ieder jaar wordt vergaderd, punten kan toevoegen.

Agendapunt te laat doorgegeven?

Artikel 577-6 §4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig artikel 577-6, §3. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst."

Met andere woorden: komt het punt te laat, dan kan dit verdaagd worden tot de volgende Algemene Vergadering. Let wel: de syndicus kan de goodwill tonen door het punt toch nog te agenderen, weliswaar met die beperking dat de agenda op het moment van uitnodigen moet gekend zijn en dus definitief moet zijn.

 Hoe een agendapunt doorgeven?

De wet legt hier geen vormvoorwaarden aan op; U kan dit dus per mail doorgeven, per brief of via telefoon. Uiteraard is dat laatste minder sterk, aangezien U hier niet noodzakelijk bewijs voor heeft.

 En wat met een Bijzondere Algemene Vergadering?

De wet vermeldt niets omtrent een Bijzondere Algemene Vergadering. De syndicus zal dan ook oordelen of het aangereikte agendapunt kan behandeld worden, dan wel of dit op de jaarlijkse Algemene Vergadering zal gebeuren. 

 

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?