Hoe worden de stemmen op een Algemene Vergadering gerekend?

stemming op een syndicus vergadering

De stemmen worden gerekend op basis van wie voor dan wel tegen een bepaald voorstel heeft gestemd. De stemmen van de onthoudingen worden niet meegeteld. Dit in tegenstelling tot wat sommige mensen soms denken, met name dat ze zich met een onthouding voegen bij de meerderheid.

Een klein voorbeeld: indien op 1.000 aandelen er 650 aandelen aanwezig/vertegenwoordigd zijn, en de stemming rond een voorstel levert 400 stemmen voor op, 100 tegen en 150 onthoudingen. De behaalde meerderheid is bijgevolg  400/500 zijnde 80%.

De stemmen worden gerekend op basis van wie voor dan wel tegen een bepaald voorstel heeft gestemd. De stemmen van de onthoudingen worden niet meegeteld. Dit in tegenstelling tot wat sommige mensen soms denken, met name dat ze zich met een onthouding voegen bij de meerderheid.

Een klein voorbeeld: indien op 1.000 aandelen er 650 aandelen aanwezig/vertegenwoordigd zijn, en de stemming rond een voorstel levert 400 stemmen voor op, 100 tegen en 150 onthoudingen." data-share-imageurl="">

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?