Kan de rekeningcommissaris de bevoegdheid krijgen om mee te tekenen voor transacties?

controle boekhouding van een syndicus

Neen. De rekeningcommissaris is belast met controle op de boekhouding en kan geen uitvoerende taken op zich nemen, de syndicus is immers als enige verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn taken.

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?