ADBE

Vanaf wanneer is een syndicus vereist?

Syndicus vereist?

Een syndicus is vereist zodra er meerdere eigendommen door zogenaamde gemeenschappelijke delen worden bediend. Zodra er in dergelijke situatie 2 verschillende eigenaars zijn, is een syndicus vereist. Juridisch gezien kan men besluiten (mits unanimiteit) om af te zien van de toepassing van de regels op mede-eigendom, doch dit brengt vaak tal van nadelen met zich mee.

uw mede-eigendom laten
beheren door adbe?