Vanaf wanneer is een syndicus vereist?

wanneer is een syndicus vereist

Syndicus vereist?

Een syndicus is vereist zodra er meerdere eigendommen door zogenaamde gemeenschappelijke delen worden bediend. Zodra er in dergelijke situatie 2 verschillende eigenaars zijn, is een syndicus vereist. Juridisch gezien kan men besluiten (mits unanimiteit) om af te zien van de toepassing van de regels op mede-eigendom, doch dit brengt vaak tal van nadelen met zich mee.

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?