Versoepelingen voor Algemene Vergaderingen

De mogelijkheden tot het houden van Algemene Vergaderingen waren aanzienlijk beperkt doordat eerst er een sluiting kwam van restaurants/cafés/feestzalen enzoverder, en daarna er een verbod kwam op samenkomsten met meer dan vier personen. Nadat eerder de commissie Justitie op 15.12.2020 het voorstel om alternatieven te bieden goedkeurde, volgde ook de plenaire zitting van het Parlement op 17.12.2020.

 

1. Uitstel van vergaderingen / verlenging mandaten

AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 9 maart 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars.

 

2. Tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke Algemene Vergaderingen. 

De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 9 maart 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen;

 

3. De mogelijkheid tot digitale Algemene Vergaderingen in de wet verankerd. 

Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien. Deze mogelijkheid zal er zijn zodra de beslissing in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

 

Wij houden U vanzelfsprekend op de hoogte wanneer dit in het  Staatsblad word gepubliceerd. Lees hier alvast de goedgekeurde teksten: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1668/55K1668010.pdf#page=21 

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?